Co to jest oktawa na pianinie?

Oktawa na pianinie to zakres dźwięków, który obejmuje osiem kolejnych dźwięków w skali muzycznej. Skala muzyczna składa się z siedmiu dźwięków, a ósmy dźwięk jest kolejnym dźwiękiem, który jest identyczny co do wysokości, ale różni się tylko tonacją. Oznacza to, że dźwięki w oktawie mają podobną charakterystykę, ale różnią się tylko wibracjami, a dokładniej częstotliwością.

Na pianinie oktawa jest reprezentowana przez osiem kolejnych białych klawiszy, począwszy od C i kończąc na C. Każdy z tych klawiszy reprezentuje jeden dźwięk w skali muzycznej. W praktyce oznacza to, że po naciśnięciu kolejnych białych klawiszy w oktawie, dźwięk staje się wyższy o jeden ton. Oktawy na pianinie są podstawowym elementem nauki gry na tym instrumencie i stanowią podstawę do budowania skal i akordów, pozwalając pianistom eksplorować różne zakresy dźwięków.